Jak pomóc osobom uzależnionym

Uzależnienie jest postępującym procesem chorobowym polegającym na zdominowaniu psychiki, a często również fizjologii człowieka przez pragnienie zażycia substancji psychoaktywnej bądź wykonania czynności uznanej za nagradzającą. W początkowej fazie stosowanie środków uzależniających przynosi ogromną satysfakcję, jednak wraz z rozwojem choroby człowiek zaczyna potrzebować ich, aby funkcjonować na normalnym poziomie, zaś abstynencja powoduje znaczne cierpienie. Kręta droga uzależnienia prowadzi zawsze od używania dla przyjemności do używania dla uniknięcia przykrości. Istnieje bardzo wiele metod leczenia i sposobów ułatwiających uzależnionym drogę powrotu do życia bez substancji od jakich są uzależnieni.
Pierwszym krokiem do zmiany jest zaprzestanie chronienia osoby uzależnionej przed konsekwencjami jego własnego zachowania. Oznacza to, że uzależniony musi zacząć doświadczać skutków, szczególnie tych negatywnych, własnych wyborów. Koniecznym jest również wydobycie problemu używania narkotyków bądź alkoholu na światło dzienne, oraz szczere uznanie, że ta sytuacja dotyka nie tylko uzależnionego ale również całej rodziny.

Problem musi wyjść na jaw i należy o nim otwarcie rozmawiać, tak by osoba uzależniona mogła go sobie uświadomić. Może się to okazać jedynym sposobem na uratowanie życia osobie dotkniętej uzależnieniem i całej rodzinie – takie działanie zostało nazwane interwencją. Celem interwencji nie jest zmuszenie uzależnionego do zaprzestania zażywania środków odurzających, ale rozpoczęcie leczenia. Pod naciskiem, większość osób uzależnionych zgodzi się przerwać branie (picie) na jakiś czas – choćby po to, aby sobie i innym udowodnić, że nie są uzależnione i umieją żyć jak inni. Celem interwencji jest również wzbudzenie w osobie uzależnionej motywacji do poszukania pomocy. Kiedy już osoba uzależniona zdecyduje się porozmawiać ze specjalistą, wtedy możemy mówić o rozpoczęciu procesu zdrowienia czyli terapii uzależnienia (leczenie uzależnienia).

Wbrew różnym opiniom w Polsce jest dość dobrze rozwinięty system pomocy osobom uzależnionym od różnych środków uzależniających, należą do niego m.in.:
– Poradnie leczenia uzależnień – oferujące leczenie w formie spotkań indywidualnych i/lub grupowych, odbywających się w umówionym czasie;
– Ośrodki leczenia stacjonarnego – oferujące leczenie metodą społeczności terapeutycznej, tego typu leczenie jest związane z wyjazdem do ośrodka terapeutycznego i zamieszkania w nim na określony czas. Czas pobytu w ośrodku jest uzależniony od programu leczenia oraz panujących zasad;
– E-poradnie – oferujące pomoc osobom uzależnionym przeważnie w formie rozmów indywidualnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz komputera.

Pomoc tego typu odbywa się w formie rozmowy internetowej, wideo-rozmowy lub chatu ze specjalistą. Korzystanie z e-poradni jest bardzo często polecane osobom, którym towarzyszy strach lub wstyd przed bezpośrednim kontaktem ze specjalistą. Oczywiście tego typu forma pomocy nigdy nie zastąpi klasycznych form leczenia (poradnie lub ośrodki stacjonarne), jednakże jest doskonałym narzędziem do rozpoczęcia rozmów oraz poznawania czym jest uzależnienie.

Wszystkie w/w formy leczenia są realizowane w formie komercyjnej (odpłatnej) lub nieodpłatnej (NFZ).