Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe to określenie, które często stosuje się zamiennie z terapią uzależnień, a odnosi się głównie do leczenia uzależnienia od alkoholu. Osoby uzależnione często nie chcą dobrowolnie poddać się terapii. W polskim prawie istnieje możliwość sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia, zgodnie z zapisami 2 rozdziału ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.).

Aby rozpocząć procedurę rodzina powinna złożyć wniosek do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z opisem sytuacji wskazującej na konieczność poddania leczeniu osoby uzależnionej. Często w takiej sytuacji sama rodzina potrzebuje wsparcia psychicznego aby zdecydować się na taki krok. Warto w takie sytuacji zgłosić się do ośrodka terapii uzależnień, gdzie można zasięgnąć fachowej porady co do procedury oraz uzyskać wsparcie.

Nasza organizacja daje możliwość skorzystania z takiej porady również poprzez e-poradnię. Jest to forma wykorzystująca nowoczesne narzędzia komunikacji funkcjonujące w Internecie, co pozwala na szybki kontakt z terapeutą. Służy temu wideo rozmowa, czat bądź inne internetowe narzędzia komunikacji. Zainteresowany w zaciszu swojego domu/pokoju, w pełnej anonimowości oraz bezpiecznych warunkach może porozmawiać o problemie. Korzystanie z e-poradni daje duży komfort i pomaga w przełamaniu lęku i wstydu związanego z uzależnieniem osoby bliskiej.