Ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień to miejsce gdzie osoby z problemem używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu poddawane są terapii, czyli procesowi polegającego na zrozumieniu własnego problemu, zbudowaniu motywacji i wprowadzaniu zmian by żyć na trzeźwo.

W polskim systemie leczenia funkcjonują ośrodki prowadzące terapię uzależnień w systemie stacjonarnym, gdzie osoby przebywają 24 godz. na dobę, oraz w systemie ambulatoryjnym, gdzie terapia odbywa się w umówionym czasie. Te dwa systemy stosują terapię w formie indywidualnej oraz grupowej. Wraz z rozwijającą się technologią, w leczeniu uzależnień rozwija się nowa forma pomocy tzn. e-poradnie. Jest to udzielanie pomocy i prowadzenie procesu terapeutycznego z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji funkcjonujących w internecie. Ta forma kontaktu z terapeutą ma wiele swoich korzyści.

Często zanim osoba uzależniona trafi do ośrodka leczenia uzależnień mija wiele czasu. Jest to związane z nieprzyznawaniem się do problemu oraz poczuciem wstydu, że ma się problem. Osoby uzależnione mają chwile, kiedy dostrzegają swój problem, jednakże poczucie wstydu nie pozwala im zgłosić się do specjalisty i wtedy szybko znajdują sobie wytłumaczenie na branie narkotyków czy pisie alkoholu. E-poradnie wychodzą temu naprzeciw ponieważ ze względu szeroką dostępność osoba może w szybki sposób skontaktować się z terapeutą. Służy temu wideo rozmowa, czat bądź inne internetowe narzędzia komunikacji.

Osoba uzależniona w zaciszu swojego domu/pokoju, w pełnej anonimowości oraz bezpiecznych warunkach może rozpocząć rozmowę o tym co czuje i jak postrzega własną sytuację. E-poradnie stanowią więc atrakcyjną formę umożliwiającą przełamanie lęku i wstydu by rozpocząć zmianę swojego życia.