Terapia narkotykowa

Jedynym skutecznym sposobem na zatrzymanie uzależnienia od narkotyków, jak i od alkoholu i leków,  jest kompleksowe leczenie. Każda osoba, która decyduje się na zmianę dotychczasowego stylu życia może podjąć terapię indywidualną lub grupową.
W szczególnych przypadkach zalecane jest połączenie obu form terapii, które rozpoczynają się przerwaniem ciągu brania lub picia. Powszechnie terapię realizuje się w ośrodkach stacjonarnych i poradniach leczenia uzależnień. Dobrym sposobem na rozpoczęcie pierwszego kontaktu ze specjalistami jest skorzystanie z prężnie rozwijającej się formy wsparcia jaką są e- poradnie, które najczęściej są dostosowane do indywidualnych potrzeb osób.

Podczas terapii uzależnienia pacjent może dokonać szeregu zmian niezbędnych do utrzymania trzeźwości. Powinny one dotyczyć zarówno zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń jak i relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia. Dzięki terapii uzależnień może także uwierzyć, że możliwe jest życie bez używek. Podczas terapii uzależnień alkoholik, narkoman zdobywa wiedzę na temat uzależnienia, jego objawów, przebiegu, konsekwencji i wpływu na wszystkie sfery życia. Terapia uzależnień ma na celu również wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie.