Zakres pomocy

t_indywidualnat_indywidualna_h
s_grupowes_grupowe_h